Jeugddiabetes, Ouderdomssuiker
en Monogen-diabetes

diabetes type 1, 2 en 3


Leo Rogier Verberne
9. EpidemieHet aantal mensen met manifeste diabetes en prediabetes samen is in Nederland naar schatting 1.8 miljoen of meer dan 10% van de bevolking. De natuurlijke selectie die aanvankelijk bestond voor jeugddiabetes is in 1922 weggevallen door het beschikbaar komen van insuline.

De erfelijke aanleg voor ouderdomssuiker neemt de laatste decennia sneller toe doordat de afwijkende gen-mutanten in het DNA steeds vaker bij beide ouders aanwezig zijn. De kans dat de kinderen deze aandoening krijgen, neemt daardoor enorm toe. Bovendien komt de aanleg de laatste decennia eerder tot expressie door de moderne levensstijl.

Bij monogen-diabetes gaat de aandoening van één der ouders over op de helft van de kinderen.

Door het bloedonderzoek bij de hielprik van baby’s uit te breiden met DNA-diagnostiek voor diabetes kan de erfelijke aanleg in kaart worden gebracht. Door een dergelijk onderzoek grootschalig uit te voeren, kan de betekenis van elke gen-mutant snel duidelijk worden. Kennis van de eigen erfelijke aanleg en die van de partner biedt bovendien de mogelijkheid om, bijv. door embryoselectie, de kans op het ontstaan van diabetes bij de kinderen uit te sluiten of te verkleinen.

Want niemand wil voor haar of zijn kind een leven met diabetes.


lees verder
read more

© Leo Rogier Verberne
ISBN/EAN: 978-90-818362-8-9
www.over-suikerziekte.nl
www.diabetesbook.org

diabetes book Leo Rogier Verberne

Juvenile, Adult-onset and Monogenic diabetes
paperback, 74 pages
price € 14.95
order here